LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

OVERSIKT SKOLERUTER MED ANLØP I LUND KRETS


Forkortelser        Navn    


NADS                 Namdalens Aktie-Dampskibsselskap (13. september 1890 – 1964), endret til A/S

                           Namdalens Trafikkselskap i 1964  

NDS (II)              Namsos Dampskibsselskab (23. august 1879 – 1970), NDS og NADS sammenslått til A/S

                           Namsos Trafikkselskap (NTS) 1970)

M/K                    MotorkutterSKOLERUTER


Navn/bilde, Reg.nr., Byggeår, Verft, Eier, I rute, Merkad     


M/K Brødrene, NT 6 K, fra 1964 NT 331 NR, Betjent av Alf Møllevik (innleid fra Rollaug Rørdal,Måneset), i skolerute xxxx - 1967, Haranes (fra Lund noen ganger)– Liabogen – Bogen – Oplø til og med våren 1967. Lengde: 38 fot, motor: Union 1929 20 hk. Ombygd 1948, ny lengde: 49 fot, motor: Skandia 1935 40 hk. Står oppført med Alf Møllevik som eier i ”Register over merkepliktige norske fiskefarkoster” fra 1966.


Må Sjøstjerna, 1969, bygd på Hemnesberget, Hilmar Lund, i rute på Fjæringen 1970 - 1977, Skolerute Smines – Båtstøa, høsten 1970 – våren 1977. Kjørte også tidligere to ganger i uken med en åpen båt da barna fra Smines bodde på internat på Lund.


Oppdatert 05.08.2020 Htg


Mangler bilde (noen som har?)