LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

OVERSIKT SKOLERUTER MED ANLØP I LUND KRETS


Forkortelser        Navn    


NADS                 Namdalens Aktie-Dampskibsselskap (13. september 1890 – 1964), endret til A/S

                           Namdalens Trafikkselskap i 1964  

NDS (II)              Namsos Dampskibsselskab (23. august 1879 – 1970), NDS og NADS sammenslått til A/S

                           Namsos Trafikkselskap (NTS) 1970)

M/K                    MotorkutterSKOLERUTER


Navn/bilde, Reg.nr., Byggeår, Verft, Eier, I rute, Merkad     

                                                                                                                            

M/K Brødrene, NT 6 K, fra 1964 NT 331 NR, Betjent av Alf Møllevik (innleid fra Rollaug Rørdal,Måneset), i skolerute ca. 1964 - 1965, Haranes (også fra Lund noen ganger) – Liabogen – Bogen – Oplø til og med våren 1967 (da med en annen båt). Lengde: 38 fot, motor: Union 1929 20 hk. Ombygd 1948, ny lengde: 49 fot, motor: Skandia 1935 40 hk. Står oppført med Alf Møllevik som eier i ”Register over merkepliktige norske fiskefarkoster” fra 1966.

NT 6 K (senere NT 331 NR), Brødrene, bildet utlånt av Anton Ramfjord.


I 1965 byttet Alf Møllevik ut «Brødrene» med «Lensmannsskøyta» fra Rørvik, den het egentlig «Lofoten». Den ble vel brukt til 1967, da denne skyssen opphørte.Må Bremnes

NT 295 NR, L18,0, B5,5, D3,0, 1958, Sleipner 5 HK, 1953, Hilmar Lund, Lund. Ble brukt til skoleskyss over Fjærangen før Må Sjøstjerna overtok denne skyssen.Må Sjøstjerna, 1969, bygd på Hemnesberget, Hilmar Lund, i rute på Fjæringen 1970 - 1977, Skolerute Smines – Båtstøa, høsten 1970 – våren 1977. Kjørte også tidligere to ganger i uken med en åpen båt da barna fra Smines bodde på internat på Lund. Det var sannsynligvis Må Bremnes; 

                                       

Oppdatert 27.09.2021 Htg