LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

KIKKERTEN

Lund grendelag begynte å gi ut bladet KIKKERTEN i 1986 og det ble gitt ut et nummer første året. Deretter fire nummer pr år til og med 1995, til sammen 37 utgaver. Svein Storø har vært behjelpelig med å skanne de fleste utgavene. For å åpne et blad, klikk på linken nedenfor hver enkelt utgave.


1986


1987


1988


1989199019911992
1993
1994


19951996
Men som dere sikkert har skjønt, det kom ikke ut flere utgaver.Oppdatert 01.07.2020 Htg