LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LUND-DA’N


LUND-DA’N 2022LUND-DA’N 2021 - Fjærangen Rundt


Vi satser på å arrangere Fjærangen Rundt i år også. Dette er et smittevennlig arrangement, så dersom ikke smittesituasjonen forverrer seg, så blir det mulighet for å gå turmarsj. Velkommen!


Turmarsj med løyper på 5 km, 10 km og 20 km.


20 km: start kl. 0900-1100

5 km og 10 km: start kl. 1000-1200


Startavgift: Voksne kr 60, barn og honnør kr 30


Viktig informasjon:  Ingen servering i Otterbekken. Salg av kaffe, vafler og brus ved Lund Idrettsanlegg.


For å unngå håndtering av kontanter, er det ønskelig at startavgift betales med Vipps (Vippsnr. 114 825), ev. betales inn på forhånd på Lund il`s konto på kontonr. 4467.10.35205.


VELKOMMEN!


LUND-DA’N 2020


Det var litt usikkerhet rundt om vi kunne få til noe arrangement på Lund-dagen i år. Fra 15. juni ble det åpnet  imidlertid for å arrangere turmarsj for opp til 200 personer, så da ble det Fjærangen Rundt i år også! Det kunne selvsagt bli endringer hvis smittesituasjonen i samfunnet endret seg, men det ble arrangert turmarsj. Vi vurderte det slik at ytterligere arrangement på idrettsplassen og fest på kvelden var uaktuelt, fordi dette ville komme i konflikt med smittevernreglene.Bildene i dette galleriet er tatt av Marit Elisabeth (Storø) Haugen i 2018. TRYKK PÅ PILENE FOR Å SE FLERE!Lund-da’n generelt


Det kan velges mellom tre distanser, 5, 10 og 20 km, hvor sistnevnte går rundt Fjærangen. Nedenfor ser du kart som viser løypene som blir brukt under LUND-DA’N. 5-kilometeren blir også brukt som romulsmarsj. I 10-kilometeren inngår Fornminnestien i Smineset. Fornminnestien er ca. 1,8 km lang og har informasjonsskilt underveis på tre språk; norsk, engelsk og tysk. Skiltene tas inn om høsten og settes ut igjen på vårparten.
Turmarsjen Fjærangen rundt ble arrangert første gang første helga i juli 1983. Første marsjen var med overnatting og man gikk motsatt veg av hva man gjør i dag. I lagets oversikt over arrangerte marsjer, er denne første marsjen ikke regnet med. Man har heller ikke lyktes i å finne noen liste over hvem som deltok. Ut fra undersøkelser i idrettslagets papirer og Namdal Arbeiderblad for aktuell periode, ser det ut som om marsjen ikke ble arrangert i 1884. I samme avis sin omtale av marsjen i 1886, går det fram at marsjen arrangeres for 2. gang, dvs. at den har blitt arrangert i 1985 og 1986. I 1992 ble Lund IL medlem av Norges folkesportforbund og turmarsjen fikk såkalt IVV-stempling fra 1993. I 2009 skiftet forbundet navn til Norges Turmarsjforbund.


Norges Turmarsjforbunds aktiviteter er bygd opp rundt Internationaler Volksport Verband (IVV) sitt premieringssystem. Hele opplegget er unikt ved at premieringssystemet er likt verden over, enten du er i Japan, USA eller Norge. Premieringssystemet består av stempler som er likt utformet verden over, med unntak av den nasjonale bokstav som viser hvilket land du har deltatt i. Det er to stemplingssystemer, et for antall gjennomførte deltakelser, og et for antall tilbakelagte kilometer. Underveis oppnår man utmerkelser i form av nåler og spesielle stoffmerker.


At vår lokale og tradisjonelle turmarsj Fjærangen rundt er en del av dette opplegget, gjør at marsjen kommer med i terminlista for hele landet og har fått høyere status. Fjærangen rundt har også et eget premieringsopplegg, bl.a. en egen plakett. Det kan velges mellom tre distanser, 5, 10 og 20 km, hvor sistnevnte går rundt Fjærangen. 10-kilometeren er forøvrig en del av fornminnestien i Smineset.


I perioden 1985 – 2010 har totalt 515 personer gått turmarsjen Fjærangen rundt. F.eks. i 1992 gikk 65 personer, i 1993 110 personer og i 2010 58 personer. 


I 2013 deltok 80 personer, hvorav 37 gikk langløypa på 20 km.


De som har gått flest ganger (til og med 2013):

27 ganger: Arild Rørmark

26 ganger: Torstein Smines

26 ganger: Kåre Fosseng

22 ganger: Randi og Paul Olav Tanberg

21 ganger: Bjørnar Smines

21 ganger: Rolf Wester

20 ganger: Øivind Guntvedt

20 ganger: Hans Martin Storø
Oppdatert 09.05.2022 Htg

Label 1