LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2020


HUSK SMITTEVERNSREGLENE VED ARRANGEMENT!


Faste arrangementer/hendelser:

Mandager kl 1900 i oddetallsuker: Strikkekafé i grendehuset, annonseres på facebook-gruppen Lund i Namsos, evt. endringer annonseres også.


Hver onsdag: Trimtur til Hestvikberga fra Lund grendehus kl 1200. 


Lørdag 31. oktober 2020

Lund kirke kl 1800, Salmekveld, medvirkende: Jøbl Sangerknaben, Anette Marie Eliassen og Asgeir Tranås, Egill Vatne og Johnny Finstad, Audur Thorisdottir, organist Irene Cepuliene og sokneprest Hilde Lundquist. Servering. Velkommen.


Søndag 1. november 2020

Salen kapell kl 1500, Allehelgensgudstjeneste, Presentasjon av årets konfirmanter.


Nov/des

Lund IL, Huletur, nærmere info kommer


Torsdag 24. desember 2020 - Julaften

Lund kirke kl 1030, Julegudstjeneste


Lørdag 26. Desember 2020 - 2. juledag

Salen kapell kl 1400, Julegudstjeneste


Lørdag 26. desember 2020 - 2. juledag

Lund IL, Romjulsmarsj, nærmere info kommer


Oppdatert 16.10.2020 Htg