LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2023


Mandag 5. juni 2023

Lund grendehus, Strikkekaffe, kl 1900 -2100


Mandag 19. juni 2023

Lund grendehus, Strikkekaffe, kl 1900 - 2100


Lørdag 1. juli 2023

LUND-DA’N 2023, 40-års jubileum, se plakat her


Søndag 20. august 2020

Blakkhaugen, Smineset, Friluftsgudstjeneste, kl 1500Oppdatert 29.05.2023 Htg