LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2020


HUSK SMITTEVERNSREGLENE VED ARRANGEMENT!


Mai/september

Lund IL, plukking av søppel i fjæra, Det oppretter en aksjon for Lund og det deles ut sekker på Lundstua slik at både fastboende og hyttefolk kan bidra.


Juni

Lund IL, turorientering/naturperler starter opp, naturperlene fra 2019 videresføres og kan kjøpes på Lundstua.


Onsdag 23. september 2020

Lund grendehus kl 1200, Lund sanitetsforening arrangerer trimtur med enkel servering. Turen går til trimboka ved Hestvikberga (Bremneset) og det serveres salat med rundstykker samt kaffe og kjeks i Lund grendehus etterpå. 


Tirsdag 29. oktober 2020

Lundstua kl 1700, Åpning av Namsos kommune sitt Innbyggerpunkt for Lund og Salsnes, ordfører Arnhild Holstad og kommunedirektør Inge Ryan kommer. Kine Kvalstad underholder. Velkommen!


Søndag 1. november 2020

Salen kapell kl 1500, Allehelgensgudstjeneste, Presentasjon av årets konfirmanter.


Nov/des

Lund IL, Huletur, nærmere info kommer


Torsdag 24. desember 2020 - Julaften

Lund kirke kl 1030, Julegudstjeneste


Lørdag 26. Desember 2020 - 2. juledag

Salen kapell kl 1400, Julegudstjeneste


Lørdag 26. desember 2020 - 2. juledag

Lund IL, Romjulsmarsj, nærmere info kommer


Oppdatert 03.09.2020 Htg