LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2020Mai/september

Lund IL, plukking av søppel i fjæra, Det oppretter en aksjon for Lund og det deles ut sekker på Lundstua slik at både fastboende og hyttefolk kan bidra.


Juni

Lund IL, turorientering/naturperler starter opp, naturperlene fra 2019 videresføres og kan kjøpes på Lundstua.


Lørdag 4. juli 2020

Lund IL, Fjærangen rundt, nærmere info kommer, resten av LUND-DA’N er avlyst p.g.a. smittevernreglene.


Start 20 km:    kl 0900-1100

Start 10 km:    kl 1000-1200

Start 5 km:      kl 1000-1200


Se plakat under 


Søndag 30. august 2020

Lund kirke kl 1430, Friluftsgudstjeneste på Blakkhaugen, Smineset, prest og organist Irena Cepuliene. 


Søndag 20. september 2020

Lund IL, Tur til Sminesvatnet, nærmere info kommer


Nov/des

Lund IL, Huletur, nærmere info kommer


Lørdag 26. desember 2020 - 2. juledag

Lund IL, Romjulsmarsj, nærmere info kommer


Oppdatert 01.07.2020 Htg