LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

OVERSIKT GODSBÅTER MED ANLØP I LUND KRETS


Forkortelser        Navn    


NDS (II)              Namsos Dampskibsselskab (23. august 1879 – 1970), NDS og NADS sammenslått til A/S

                           Namsos Trafikkselskap (NTS) 1970)

NTS (I)               A/S Namdalens Trafikkselskap (1964 – 1970)

NTS (II)              A/S Namsos Trafikkselskap (1. januar 1971 – 10.09.2008)

M/S                    Motorskip


Audun Guntvedt fikk bygd dampskipsekspedisjonskai i 1927, den såkalte Austerkaia. Tidligere skjedde ekspedisjonen fra Lundasjøen med robåt. Kaia var i drift til ca. 1980 og ble deretter revet. Dagens fergeleie ligger like vest for «Austerkaia».                                                                                 Kart som viser dampskipskaia fra økonomisk kartverk,    Herlaug anløper Lund, foto: Arne Grongstad.

1985.
GODSBÅTER


Navn/bilde, Byggeår, Verft, Eier, I rute på Folla, Merkad     

                                                                                                                            

M/S Nauma (II), 1964, Løland Motorverksted, Larvik, NDS (II), NTS (I), NTS (II),  I rute Trondheim-Namsos-Rørvik 1964-1979, pallebåt som anløp Lund av og til, solgt 1981 til A/S Na-Rade, Namsos, solgt til Sandnessjøen i 1985 og omdøpt til Vefsna, solgt videre til Asorene, Portugal og omdøpt til Esperito Santo i 1993.M/S Kysten (II), 1969, Brattvåg Skipsinnredning & J. Johansens Sveiseverksted, Brattvåg, NDS (II), NTS (I), NTS (II), I rute Trondheim-Namsos-Rørvik 1969-1985, pallebåt som anløp Lund av og til, solgt 1988 til A/S Na-Rade, solgt til Fredrikstad 1990, solgt 1991 til Monrovia, Liberia og omdøpt til Work Chief, solgt til Tunisia i 2007 og omdøpt til Sallem.M/S Folla (III), 1978, Brattvåg Skipsinnredning A/S, Brattvåg, NTS (II), I rute Trondheim-Namsos-Rørvik 1978-1993, pallebåt som anløp Lund av og til, solgt 1994 til Utsira kommune.omdøpt til Utsira i 2004, solgt til Sandnes i 2006 og videre til Stavanger i 2007 og omdøpt til GG Hunter, solgt til Sandnes igjen i 2010 og omdøpt til Hunter Star, solgt til Grønland og omdøpt til Arctic Hunter i 2011, solgt til Danmark i 2014.
M/S Folla (IV), ex. Hardangerfjord, 1982, Th. Hellesøy Skipsbyggeri A/S, Løfallstrand, NTS (II), Overtatt av NTS i 1994 og omdøpt til Folla, solgt til NTS Shipping A/S, Kolvereid, i 2002 og gikk i rute Trondheim – Tromsø. Omdøpt til Folla 2 i 2015.
Oppdatert 05.08.2020 Htg