LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

OVERSIKT BYGDERUTER MED ANLØP I LUND KRETS


Forkortelser        Navn    


NADS                 Namdalens Aktie-Dampskibsselskap (13. september 1890 – 1964), endret til A/S

                           Namdalens Trafikkselskap i 1964  

NDS (II)              Namsos Dampskibsselskab (23. august 1879 – 1970), NDS og NADS sammenslått til A/S

                           Namsos Trafikkselskap (NTS) 1970)

M/K                    MotorkutterBygde- og ferjeruter på Folla:

Bygderuta Kolvereid – Smines – Lund – Liabogen – Bogen – Oplø (inn Sildvikfjorden) – Galtnes (ut på nordsida av Opløfjorden) – Sørnmogrenda – Buøya – Kolvereid ble etablert i 1949 og betjent av Kåre Øren fra Kolvereid med ”Havbris”.


I 1963 overtok NADS konsesjon for ruta, leide inn Kåre Øren med ”Havbris’ og ruta ble endret til Kolvereid - Oplø  – Kolvereid. Samtidig (mars 1963) begynte Leif Storøy å kjøre i ruta Smines – Buøy – Hofles (Smines – Lundaunet/Storøya (på signal) – Lundasjøen – Haranes – Juvika – Buøya – Hofles med ”Mk Seglar” for NADS.  Etter hvert kom også Øksninga og Strand med i denne ruta. 


Riksvegsambandet Hofles – Geisnes ble etablert juli 1967 da fergeleiene begge steder ble ferdige. Fergen betjente også bygderuta Hofles – Øksninga – Smines – Lund som ble omgjort til fergeforbindelse ved etablering av fergeleiet i Haranes november 1968 og i Smines våren 1969. Fergeleiet i Smines ble nedlagt da bruene over Fjærangen ble åpnet for trafikk 16. mai 1979. Etter den tid sluttet Juvikingen å anløpe Lund og det ble satt opp ”mini-buss”-rute fra Lund til Salsnes (Hestvika) hvor den fortsatt anløp.


Da veg fra Buøya til Geisnes (Buøyvalen) ble ferdig i høsten 1983, ble fergeleiet på Buøya lagt ned. Bru til Øksninga i ca. 1987 medførte at den nye fergeruta ble Hofles – Geisnes – Haranes og dette holdt fram til nytt fergeleie på Lund ble åpnet 6. april 1990. Ruta ble da endret til Hofles – Geisnes – Lund. Etter hvert økte biltrafikken over Folla betraktelig og det førte til at fergen sluttet å gå i trekantsamband og Lund fikk egen rute; Hofles – Lund/Lund – Hofles (11 turer hver dag).
BYGDERUTER


Navn/bilde, Byggeår, Verft, Eier, I rute på Folla, Merkad     


M/K Havbris, 1944, Kåre Øren, Kolvereid, Betjente bygderuta Kolvereid – Smines – Lund – Liabogen – Bogen – Oplø (inn Sildvikfjorden) – Galtnes (ut på nordsida av Opløfjorden) – Sørnmogrenda – Buøya – Kolvereid. Ruta ble etablert i 1949. I 1963 overtok NADS konsesjon for ruta, leide inn Kåre Øren med ”Havbris’ og ruta ble endret til Kolvereid - Oplø  – Kolvereid.

Samtidig (mars 1963) begynte Leif Storøy å kjøre i ruta Smines – Buøy – Hofles (Smines – Lundaunet/Storøya (på signal) – Lundasjøen – Haranes – Juvika – Buøya – Hofles med ”Mk Seglar” for NADS.  Etter hvert kom også Øksninga og Strand med i denne ruta. 


M/K Seglar, ca. 1930 i Hardanger, Leif Storøy (innleid av NADS), i rute på Folla mars 1963 -1967. Kjørte i ruta Smines – Buøy – Hofles (Smines – Lundaunet/Storøya (på signal) – Lundasjøen – Haranes – Juvika – Buøya – Hofles med ”Mk Seglar” for NADS.  Etter hvert kom også Øksninga og Strand med i denne ruta. 


M/K Blink, 1940, Ivar Østtun, i rute på Salsvatnet ca. 1950 - 1968, «Salvassruta», Ivar Øsstun kjøpte båten av Ivar Kolaas, Namsos. Gikk på Salsvatnet mellom Salsnes og Straumen. Hadde flere anløpstider, bl.a. Inner-Fjærangen.

Sitat fra Erik Østtun fra facebook.com:«Ruta gikk 3 ganger i uka: mandag, onsdag og lørdag. En mandag i måneden (tror jeg) var det dobbeltur, slik at salbyggin kom seg til butikk, og dette sammenfalt med "doktordag" som oftest. En "normal" runde tok ca. 4,5 timer og omfattet anløpene Hende, Eia, Ledsåk og Strømmen. Men avvikende anløp forekom ofte, etter behov»M/K Blink i Namsos.                                                        M/K Blink bakker ut fra kaia i Straumen.


Oppdatert 05.08.2020 Htg