LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

OVERSIKT LOKALBÅTER MED ANLØP I LUND KRETS


Forkortelser        Navn    

NDS (I)               Namsos Dampskibs-Selskab (29. april 1867 – 7. oktober 1876, konkurs)

NDS (II)              Namsos Dampskibsselskab (23. august 1879 – 1970), NDS og NADS sammenslått til A/S

                           Namsos Trafikkselskap (NTS) 1970)

NADS                 Namdalens Aktie-Dampskibsselskap (13. september 1890 – 1964), endret til A/S

                           Namdalens Trafikkselskap i 1964    

KDS                   Kolvereids Dampskibsselskap (1876 – 1879, konkurs)

NTS (I)               A/S Namdalens Trafikkselskap (1964 – 1970)

NTS (II)              A/S Namsos Trafikkselskap (1. januar 1971 – 10.09.2008)

FNS                   FosenNamsos Sjø AS (fra 11.09.2008 – )

TTS                   Torghatten Trafikkselskap AS

D/S                    Dampskip

M/S                    Motorskip

M/F                    Motorferge

M/K                    Motorkutter

PBE                   Personbilekvivalenter


Fram til D/S Herlaug ble satt inn i fast rute søndag 9. august 1891, hadde det bare svært sporadiske opplegg med lokalbåter innover Folla.LOKALBÅTER


Navn/bilde, Byggeår, Verft, Eier, I rute på Folla, Merkad     

                                                                                                                            

D/S Namsen, 1868, Akers Mek Verksted, Kristiania, NDS (I) og NDS (II), i rute 1868-1891, «Kalsjevogna», alternerte med Trio (II), solgt til Steinkjer, senere  overtatt av NDS (II) igjen i 1879.
D/S Namsos (ex. Katzjarloff), 1871, Pattison & Atkinson, Newcastle, UK, To forskjellige interessentselskap i Namsos 1875-1883, i rute 1975-1877, I rute Namsos-Trondheim med enkelte turer til Ytre Namdal, senere Namsos-Bergen. Opr. russisk, solgt 1883 til Saltens Dampskibsselskap i Bodø og omdøpt til Folden.
D/S Trio (I), 1870, Nylands Mekaniske verksted, Bergen, Interessentselskap i Namsos 1876, i rute 1876, «Litj-Trio», 1 tur ukentlig, kjøpt i Bergen 1876, konkurs 1876, først solgt til Bindalen og senere til Albert Collett som døpte den om til Oplaug (slepebåt).


D/S Trio (II), 1876, Søndre Verft (E. Svensen), Trondhjem, KDS, NDS(II), i rute 1876-1891, «Folla-Trio», KDS konkurs sommeren 1879, Otto Sverdrup var kaptein en periode, solgt til nye NDS (II), alternerte med D/S Namsen, solgt 1898.
D/S Nauma, 1891, Trondhjems Mek. Verksted, NDS (II), i rute 1891-1893, I konkurranse med NADS’s D/S Herlaug, gikk deretter Namsos-Trondheim.D/S Herlaug, 1891, Akers Mek. Verksted A/S, Kristiania, NADS, i rute 1891-ca. 1954, Satt i rute søndag 9. august 1891 «paa Folden», i konkurranse med D/S Nauma, omdøpt til Lokkaren i 1954, opphugget 1956.

D/S Rollaug, 1902, Christiansands Mek. Verksted A/S, Kristiansand, NADS, i rute 1902-ca. 1955, Opphugget 1956.

                                                                                            Rollaug ved kai i Foldereid.


D/S Folla, 1909, Ørens Mek. Verksted, Trondhjem, NADS, i rute 1909-1950, Overtatt 17. september 1909, lagt i opplag 1950, solgt til A/S Anlegg i 1953, sunket som losjiskipl julen 1958 ved Tjongsfjord.


M/S Fjordfart, 1946, Helle Båtbyggeri, Helle/Arendal, NADS, i rute 1946-1954, Solgt 1955 etter kolliasjonsskade i januar 1954.
M/S Proceed, 1884, Yarmouth, Canada, Innleid fra Andreas Hovig, i rute 1950, Rikelig med lasteplass, men dårlige forhold for passasjerer. Bygd i Yarmouth av tre som seilfartøy, 124 HK Hjelset innsatt 1946, 1884: Levert som M/S Proceed for ukjent engelsk eier, 1910: Ombygd/forlenget, 1917: Solgt til Robert Scheistrøm P/R, Namsos, 1924: Disp. av Andreas Hovig, Namsos, 1927: Solgt til Andreas Hovig P/R, Namsos, 1965: 21/5, Forliste etter å ha sprunget lekk utenfor Nordkapp på reise Namsos-Kiberg med trematerialer.


M/S Vikna, 1948, Brastad Båtbyggeri, Brattvåg, NADS, ikke i fast rute på Folla, reserve for Herlaug og Folla, I drift til slutten av 1970-tallet. Solgt i 1982 til Helge Karlsen, Spillum som feriebåt, forliste på Vestlandet i 1984 på hjemtur fra ferie.M/S Folla (II), 1954, Trosvik Mek. Verksted A/S, Brevik, NADS, i rute 1954-1973, Utleid 1978 til TFDS og omdøpt til Stokke, solgt 1980 og omdøpt til Åkerø, skiftet eiere flere ganger, sist solgt i 2012 solgt til North Wind Shipping og omdøpt til Nortwind.

M/S Herlaug, 1955, Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim, NADS, NTS (I), NTS (II), i rute 1955-1973, Utleid januar til april 1974 til Fosen Trafikklag, Trondheim, solgt november 1974 til Simon Møgster, Stavanger, videresolgt til Guinea-Bissau 1974, solgt på nytt til Kapp Verde 1975.

Herlaug anløper Lund. Foto: Arne Grongstad.
M/S Juvikingen, 1973, Westermoen Hydrofoil A/S, Mandal, NTS (II), i rute 1973-1979, Hurtigbåt som tok over ett Herlaug og Folla i 1973, solgt til Verdal i 1991, deretter til Flatanger i 2001 hvor den går i chartertrafikk. Namdalingen (I) tok over etter Juvikingen i 1990, men denne gikk ikke i rute til Lund-området. Generelt

I perioden ca. 1930 til tidlig på 1940-tallet gikk det også noen konkurrerende båter i ukentlige turer fra Trondheim til Namdalsdistriktet, bl.a. som lakserute. Dette var D/S Byfjord, senere D/S Gullholmen, D/S Thor Magnus, D/S Rein og M/J Namdal. Noen av disse båtene kom også innover Folla, bl.a. D/S Gullholmen og D/S Rein.Bygde- og ferjeruter på Folla:

Bygderuta Kolvereid – Smines – Lund – Liabogen – Bogen – Oplø (inn Sildvikfjorden) – Galtnes (ut på nordsida av Opløfjorden) – Sørnmogrenda – Buøya – Kolvereid ble etablert i 1949 og betjent av Kåre Øren fra Kolvereid med ”Havbris”.


I 1963 overtok NADS konsesjon for ruta, leide inn Kåre Øren med ”Havbris’ og ruta ble endret til Kolvereid - Oplø  – Kolvereid. Samtidig (mars 1963) begynte Leif Storøy å kjøre i ruta Smines – Buøy – Hofles (Smines – Lundaunet/Storøya (på signal) – Lundasjøen – Haranes – Juvika – Buøya – Hofles med ”Mk Seglar” for NADS.  Etter hvert kom også Øksninga og Strand med i denne ruta. 


Riksvegsambandet Hofles – Geisnes ble etablert juli 1967 da fergeleiene begge steder ble ferdige. Fergen betjente også bygderuta Hofles – Øksninga – Smines – Lund som ble omgjort til fergeforbindelse ved etablering av fergeleiet i Haranes november 1968 og i Smines våren 1969. Fergeleiet i Smines ble nedlagt da bruene over Fjærangen ble åpnet for trafikk 16. mai 1979. Etter den tid sluttet Juvikingen å anløpe Lund og det ble satt opp ”mini-buss”-rute fra Lund til Salsnes (Hestvika) hvor den fortsatt anløp. Rigmor Aarmo kjørte denne ruta med en folkevognbuss.


Da veg fra Buøya til Geisnes (Buøyvalen) ble ferdig i høsten 1983, ble fergeleiet på Buøya lagt ned. Bru til Øksninga ca. 1987 medførte at den nye fergeruta ble Hofles – Geisnes – Haranes og dette holdt fram til nytt fergeleie på Lund ble åpnet 6. april 1990. Ruta ble da endret til Hofles – Geisnes – Lund. Etter hvert økte biltrafikken over Folla betraktelig og det førte til at fergen sluttet å gå i trekantsamband (med unntak av en tur) og Lund fikk egen rute; Hofles – Lund/Lund – Hofles (11 turer hver dag).
                                                    

                                                                                    

                                                                                        Fergeleiene i Haraneset og på Lund 
Oppdatert 03.08.2020 Htg