LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

TORGEIR P. LUND

Torgeir Bernhof Petersen Lund, (født 28. juni 1869 i Kolvereid, død 9. mai 1934 i Oslo, var en norsk gårdbruker og politiker. Han representerte partiet Venstre.


Han var bondesønn fra Lund i Kolvereid herred, og overtok slektsgården i 1914. Han var sønn av gårdbruker Peter Magnus Torgersen Lund (1837-1914) og Hanna Kristine Strøm (1847-1935) og ble gift med Anna Helene Sørnmo (1869-1945. 


Han deltok i gårdsdrift og fiske fra 18-årsalderen, etter å ha tatt et halvårig kurs ved Namdals folkehøgskole 1886/1887.


Lund var medlem av Kolvereid herredsstyre 1899–1901 og 1905–1934, herunder varaordfører 1908–1916 og ordfører 1920–1934. Han var også revisor i Kolvereid Saprebank, medlem av fylkesskattestyret, formann i fiskeristyret, formann i forliksrådet og tilsynsmann for prestegårdene i Nærøy prosti, for å nevne noe. 

Lund var 1. vararepresentant til Stortinget fra Nord-Trøndelag 1928–1936, og møtte fast for statsråd og fylkesmann Håkon Five i årene 1928–1930 og 1933–1934. Lund var medlem av Stortingets protokollkomité 1928–1930 og medlem av Stortingets finans- og tollkomité i 1934.


Han ble alvorlig syk og innlagt ved Rikshosapitalet i hovedstaden, hvor han døde våren 1934. Som møtende stortingsrepresentant ved sin død, ble Torgeir P. Lund begravet på statens bekostning.


Referanser

1.«Klokkerbok for Kolvereid prestegjeld, Kolvereid sokn 1884-1898.

2.Svenning, Halvdan (1937). Kommunejubileet 1837–1937 : Kolvereid kommune. Fabritius & Sønner. s. 55.                                                                                             Torgeir P. Lund, Foto: Gustav Borgen, Christiania


Stortingsaktivitet

Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti

1928-30 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Venstre

1931-33 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Venstre

1934-36 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Venstre


Medlemskap i stortingskomiteer, fagkomiteer:

Periode Komite

1928-30 Medlem i Protokollkomiteen

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931), gikk ut for Five 20.03.1935.


Kommunalpolitisk aktivitet

Periode Embete Valgkrets

1901-04 medlem Kolvereid herredsstyre

1904-07 medlem Kolvereid herredsstyre

1907-10 varaordfører Kolvereid herredsstyre

1910-13 varaordfører Kolvereid herredsstyre

1913-16 varaordfører Kolvereid herredsstyre

1916-19 medlem Kolvereid herredsstyre

1919-22 ordfører Kolvereid herredsstyre

1922-25 ordfører Kolvereid herredsstyre

1925-28 ordfører Kolvereid herredsstyre

1928-31 ordfører Kolvereid herredsstyre

1931-34 ordfører Kolvereid herredsstyre (til sin død)


Offentlige verv:

Formann - Forliksrådet, Kolvereid 

Formann - Namdal fiskeristyre 

Medlem - Fylkesskattestyret, Nord-Trøndelag (fra 1931) 


Andre administrative verv:

Revisor - Kolvereids sparebank 


Kilder: 

Wikipedia, den frie encyklopedi

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Oppdatert 01.07.2020 Htg