LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

SETERDRIFT UNDER SMINESET

Det har vært drevet seterdrift i området i lang tid. Når det startet vet vi ikke, men siste seter som var i drift var Lundastran med to eldhus i 1947.


Oversikt over setrer under Smineset:


Aunsetran el . Sminessetran, i Aunet ved Kvernvikvatnet, tilhørte bnr. 1.

Aunsetran (Smednæs Sr) fra kart 1883


Fjærangssetran, mellom Fjærangen og Salsvatnet. Eldhuset tilhører i dag bnr. 1 og bnr. 5.


Fjærangssetran fra kart 1883


Vi vet ikke når Fjærangssetran ble tatt i bruk som seter, kanskje ikke før i begynnelsen av 1800-tallet.


Setran tilhører Smines-gårdene. De stelte sammen i det samme eldhuset. Fjøs, derimot, åtte de hver for seg, men slik at hver sommer var bare ett av dem i bruk.


I tillegg til eldhus og fjøs, sto det ei møssmørhytte over den grua som ligger her i dag, samt høyløe som ennå står. Seterdrifta tok slutt i 1944.


Eldhuset som står her er tømret opp på stedet i 1897 av Johan Leisåk, som da bodde i Hommelvika ved Salvatnet, et par kilometer østafor her. Et eldre eldhus framstår på et fotografi fra 1882.


En del av ferdsla fra og til Salen har gått over her fra eldgammel tid. En kavlveg over myrene til Salvatnet vitner om det. Under grøfting ble der avdekket stokklag ned til en meters dybde. Datering av det underste stokklaget går tilbake til vikingtid. Det øverste skriver seg fra 1200-tallet. Ferdselsvegen ble brukt som arbeidsveg helt fram til ca. 1960 av skogafolk som var i Salen.


Fragmenter av en båt og merker av ei båtstø er blitt funnet nede i myra om lag 200 meter hitafor Salvatnets nåværende leie.


Oppe på haugen like nordøst for setervollen er rester av ei bygdeborg. Trekull som er gravd fram innafor brystvernet er datert til 835 – 540 før Kristus (det er ikke fra en skogbrann).


Man må tenke seg inn i at havnivået lå adskillig høyere for vel to og et halvt tusen år siden enn i dag.


Smines 21/6-2001Jon Smines


Fjærangssetran ca. 1880, Laura Smines til venstre, den andre setertausa er ukjent. Foto utlånt av Jon Smines.


Fjærangssetran ca. 1900. Foto: C. A. Johnson, utlånt av Jon Smines.

Fjærangssetran 1909. Foto: Strand. Utlånt av Jon Smines.


Oppdatert 01.07.2020 Htg