Gnr. 354 (17, 54), bnr. 45 - Parkeringsplassen til Lund kirke


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

1.0 da


Dette området, som er parkeringsplass for Lund kirke og kirkegård, ble utskilt fra bnr. 34 i 1963 for kr 0,-.Oppdatert 17.07.2020 Htg