LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

Dette er en nyhetsside med informasjon om Lund grendelags arbeid bl.a.


Stolpejakten

Lund grendelag har sammen med Lund IL blitt medarrangør av Stolpejakten. Du finner mer info her:


https://stolpejakten.no/


eller


https://namsos.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-fritid-og-friluftsliv/tur-og-friluftsliv/stolpejakten/Knut Høihjelle har laget en artikkel i NamdalsAvisa 30.05.2021 om Stolpejakten som du finner her:
Oversikt over grendas eiendommer er nå ferdig

Under linken LOKALHISTORIE, Eiendomsoversikt, finner du en oversikt hver grendas eiendommer. Finner du feil eller mangler, ta kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf. 478 73 475 eller e-post: harald.grotting@icloud.comNye skilt

Namsos kommune har satt opp nytt kommuneskilt rett ovenfor fergeleiet og Statens vegvesen har satt opp retningskilt til kirka ved krysset mellom Fv769 og kommunevegen (øst for kirka).

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines

30. oktober 2019 ble det holdt møte på Lundstua ang. et nytt stedsutviklingsprosjekt fort Lund/Smines-området. Deltakere var inviterte lag og foreninger samt repr. fra Nye Namsos kommune. Møtet var oppstarten (1. steg i prosjektet) og hensikten var idedugnad og valg av arbeidsgruppe.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra Smines båtforening om fornying og utvidelse av småbåthavna i Smineset. Det vil være svært vanskelig å få finansiert et slikt prosjekt og man bør se på muligheten for «å bake det inn» i et stedsutviklingsprosjekt for hele grenda.


Det er laget en egen internettside for prosjektet under Salget av Lund skole

Nærøy kommune har solgt Lund skole til Andvari AS. Lund grendelag fikk utlevert nøkkel og frist til 1. september 2019 med å hente ut saker som grendelaget hadde interesse av. En del gjenstander ble allerede hentet ut 2. juli og fraktet til Lund grendehus (gamle biblioteket).

02.09.2019 HtgKartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nærøy kommune

Kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder er nå gjennomført. Kartleggingen fhar fulgt Miljødirektoratet sin håndbok, Veileder M98-2013. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene er en ren temakartlegging, og ikke en plan. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing. Formålet med kartleggingen og verdsettingen er å få oversikt over friluftslivsområder i kommunen og deres verdi.


For Lund krets sitt område er følgende registrert ut fra nasjonale kriterier:

Smineset, Fornminnesti, Verdi A (som det eneste A-området i Nærøy kommune), område 2 på kartet nedenfor

Smineset, Småbåthavn, Verdi B, område 3 på kartet

Fjærangen, Uberørt område, Verdi B, område 4

Litlstrandbukta, Småbåthavn, Verdi C, område 5

Groftlifjellet, Turområde, Verdi B, område 6

Harranesset, Småbåthavn, Verdi B, område 7


Forklaring til verdiene:

Verdi A Svært viktig friluftsområde

Verdi B Viktig friluftsområde

Verdi C Registrert friluftsområde

Verdi D Ikke klassifisert friluftsområde


Vi kan føle oss stolte over at Smineset som eneste område i Nærøy har fått Verdi A, svært viktig friluftsområde. Dette er bl.a. takket være grendelagets fornminnesti og tilgjengelighet fra både sjø og land.

21.06.2019 Htg


Bredbånd

Fellesnemnda for Nye Namsos vedtok 14.12.2018 følgende:

1. Samtlige innbyggere og bedrifter i Nye Namsos skal få tilbud om minimum 100 Mbit/s nedstrøms og oppstrøms kapasitet.
2. Alle større hyttefelt skal få et tilbud om Grunnleggende bredbånd. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 4 Mbit/s.

Målsettingene skal være nådd før 2025 og området Kvernvika - Smineset - Lund er blitt satt opp med høgste prioritet.

20.06.2019 HtgFv769 - Kystriksvegen

I uke 42/2020 ble store deler av Fv769 over Briksellifjellet asfaltert. Dette var absolutt nødvendig som strakstiltak, bla. for at snøbrøytingen skulle kunne gjøres forsvarlig.


Follabrua vil være stengt p.g.a. utbedring fra 25. mai 2020 og en liten uke. Omkjøring vil være Fv769 over Lund og det settes inn en større ferge (M/F Fosen, 105 biler) i tillegg til M/F Olav Duun som går i vanlig rute.


I løpet av juni 2020 arrangerte Namsos kommune en befaring på strekningen med bl.a. vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune; Eva Solvi. Ordfører Arnhild Holstad, rådmann Inge Ryan og Svein Storø fra Lund. Saken vil bli fulgt opp politisk videre.Oppdatert 30.05.2021 Htg