Gnr. 354 (17, 54), bnr. 100 - Fritidseiendom Terje Grøtting


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

0,8 da


Fritidseiendom

Denne matrikkelenheten ble opprett i 2016, utskilt fra bnr. 24, og gitt bnr. 100. Ifbm generasjonsskifte på bnr. 24, Faksmyra, fikk Terje Grøtting rett til en hyttetomt plassert i samråd med grunneier. Tomta ble derfor registrert på han i 2016. 


Terje Grøtting døde i 2017 og kona Anne Karin Grøtting overtok eiendommen i 2018. Tomta er ubebygd.
Oppdatert 19.07.2020 Htg