Gnr. 355 (18, 55), bnr. 15 - Mai Helen Heitman
LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

2,4 da


Fritidseiendom

Matrikkelenheten ble opprettet i 2006 som bnr. 15, utskilt fra bnr. 5, Oldervika.


Mai Helen Heitman står oppført som hjemmelshaver av denne eiendommen. Hun er samboer med eieren av bnr. 5, Oldervika.Oppdatert 26.07.2020 Htg