Gnr. 355 (18, 55), bnr. 14 - Torstein Storøy
LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

1,4 da


Fritidseiendom

Matrikkelenheten ble opprettet i 2006 som bnr. 14 og var opprinnelig fnr. 17 under bnr. 1.


Torstein Storøy står oppført som hjemmelshaver av denne eiendommen.

Oppdatert 26.07.2020 Htg