Gnr. 354 (17, 54), bnr. 92 - Lund fellesvannverk SALUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

0,2 da


Pumpehus


Hjemmelshaver til bnr. 92 er Lund fellesvannverk SA. Eiendommen inneholder et pumpehus og ble utskilt fra bnr. 1 i 2013.Oppdatert 18.07.2020 Htg