Gnr. 354 (17, 54), bnr. 72 - Næringseiendom Haranes fergeleie

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

0,7 da


Næringseiendom

Denne eiendommen ble utskilt fra bnr. 8, Haranes, i 1999 og solgt fra Nærøy kommune til Lund Fiskeoppdrett AS i 2003. 


I juni 2010 fusjonerte Lund Fiskeoppdrett AS med Vikna Sjøfarm AS og dannet selskapet SalmoNor AS. SalmoNor AS har forretningsadresse på Rørvik i Nærøysund kommune.


Salmonor AS bruker området som landbase for fiskeoppdrettsdriften.


Haranes småbåtforening har avtale med Salmonor AS om drift av småbåthavn fra eiendommen.Bilder:
Haranes fergeleie øverst til høyre ca. 1971. Foto: Rørvik Foto, Kalvik.
Haranes fergeleie med småbåthavna til Haranes småbåtforening i 2009. Foto: Oddvar Lund.Oppdatert 17.07.2020 Htg