Gnr. 354 (17, 54), bnr. 69 - Næringseiendom Lundstua

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

2,3 da


Næringseiendom

I mai 1989 startet Lund Handel med kioskdrift på fergeleiet i Haraneset. Kiosken ble flyttet til Lund da fergeleiet ble flyttet dit. I 1994 ble det satt opp ny kiosk ifbm venterom og wc i samarbeid med Statens Vegvesen. Denne stod helt nede ved sjøen.


Næringseiendommen ble utskilt fra gnr. 19, Rønningen, i 1996 som festetomt.


Lund Handel, v/Helene og Torbjørn Jakobsen bygde butikk og kafe/møterom på eiendommen i 1997. Åpningen var 6. februar 1997. Huset hvor den forrige kiosken og venterom/wc hadde vært, ble flyttet til fergeleiet i Gutvik i Leka. 


Senere, i løpet av 1998, ble butikken påbygd med møterom/større kafe i lengderetningen på den nederste seksjonen..


Fra og med torsdag 17. juni 1999 ble Lund Handel kommisjonær for Norsk Tipping. 


Etter noen når ble selve butikkdriften lagt ned og man gikk over til storkioskdrift. De ledige lokalene ble bl.a. brukt av Lund Fiskeoppdrett AS i en periode. Lund Handel ble etter hvert lagt ned og Lundstua AS overtok.


Lundstua AS er en kafe/storkiosk som ligger ved fergeleiet på Lund. Aksjeselskapet ble stiftet i mai 2007 og overtok lokalene etter Lund Handel. Lundstua AS drev også en periode Nærøy kommunes bibliotekfilial på Lund. Silje Guntvedt Jakobsen er daglig leder og driver bedriften. Største aksjoner er Andvari AS som er definert som morselskap.


Lundstua AS er fortsatt i full drift og har planer om utvidelser innenfor reiselivsnæringen.Bilder:

Lund fergeleie med Lund Handels kiosk helt nede ved sjøen (bak bussen), ca. 1995.

Ca. år 2000, Foto: Steinar Johansen, Namsos, Trykk: Nye Hojem Trykkeri AS, Namsos


Oppdatert 04.11.2020 Htg