LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Gnr. 354 (17, 54), bnr. 6 - Oddvika

Areal: 

862 da (bnr. 6 og 7 til sammen)Gårdens folk:

I  1861 kjøpte Erik Mentsen og Olava Torgersdtr. Oddvika av Peter J. Sverdrup m/flere. De flyttet aldri dit og Uldrik Melchiorsen Liastø overtok og flyttet dit rundt 1863.


Uldrik Christian Melchiorsen

f. 09.01.1829, Lauga, Nærøy, d. 21.03.1881, Oddvika

g. 21.06.1855 m. Grethe Nilsdtr. Borkmo, f. 09.05.1836, Borkmoen, d. 12.01.1884, Oddvika


Ulriks foreldre: Melchior Nilsen Laugen, f. 1790, d. 04.05.1862, Liastøa og h. Karen Knudsdtr., f. 1798, Overhalla, d. 16.08.1874


Grethes foreldre: Nils Evensen Borkmo, f. xx.xx.xxxx, d. 02.10.1838, Borkmoen og h. Gurine Pedersdtr., døpt 24.07.1808, Oplø, Kolvereid, d. 03.09.1858, Borkmoen


Barn:

1.    Ulrik Gabriel, f. 20.12.1855, Liastøa, d. 18.05.1881, Oddvika, ugift

2.    Christine Margrethe, f. 09.01.1858, Liastøa, overtok Oddvika

3.    Mikal, f. 06.06.1860, Liastøa, d. 23.07.1886, Lund, g. 06.05.1884 m. Johanna Kristine Johansdtr. Lund,         f. 03.02.1863, Lund, bosatt Lund

4.    Nikolai, f. 05.06.1862, Liastøa, d. 16.05.1887, Oddvika, ugift

5.    Peder Bernhoff, f. 04.09.1866, Oddvika, reiste nordover, visstnok til Lofoten, døde ugift av tuberkulose


Svigersønnen Jens Hansen Lund overtok Oddvika etter Ulriks død i 1881.


Jens Hansen Lund (Oddvik)

f. 28.01.1846, Båtstøa, Lund, d. 30.11.1921, Oddvika

g. 1. g. 07.06.1878 med Christine Margrethe Ulriksdtr. Oddvik, f. 09.01.1858, Liastøa, d. 10.02.1884, Oddvika

g. 2. g. 25.11.1886 m. Hanna Dorthea Kristensdtr, f. 04.06.1853, Bindal, Nordland, d. 13.11.1922, Oddvika


Jens' foreldre: Hans Hansen Lund, f. 1799, d. 24.06.1880, Båtstøa, Lund og h. Martha Jonsdtr. Hagan, f. 1801, d. 17.01.1887, Båtstøa, Lund


Hannas foreldre: dreng Kristen Buvik Eliassen, Bindal og pike Henrikke Petersdtr., f. 17.07.1829, Oldervika, Bindal (hun senere g. m. Elling Fredriksen), d. 02.05.1902, Nesvika, Steinsnesset, Nærøy


Barn i 1. ekteskap:

1.    Johanna Kristine, f. 21.06.1882, d. 20.09.1882, Oddvika


Barn i 2. ekteskap:

2.    Hilda Margrethe, f. 11.01.1888, d. 15.01.1888

3.    Helga, f. 29.07.1892, g. m. Gustav Lian, bosatt Lautvika


Jens Hansen solgt Oddvika i 1921 til Johan og Olaf Larsen (Dufved). 


Johan Duklæt Oddvik

f. 08.09.1886, Purkvika, var ugift og bodde i Oddvika til sin død 11.09.1964.


Olaf Gotfred Larsen

f. 14.05.1888, Purkvika, d. 17.01.1937, Oddvika

g. 07.07.1913 m. Borghild Marie Petersdtr. Blavik, f. 22.07.1892, d. 10.11.1979, Lund


Borghilds foreldre: Peter Andreas Olsen Blavik, f. 01.10.1855, Sætervik, Kolvereid, d. 30.04.1896, Blavik, Kolvereid og h. Mikaline Lovise Johansdtr., f. 12.07.1856, Garmannvika, Nærøy, d. 18.03.1946, Kolvereid


Barn:

1.    Malfrid, f. 04.05.1917, g. m. Erling Jøran Lund, bosatt Austlund

2.    Embjørg, f. 28.10.1919, g. m. Johan Bogen, bosatt Bogen


Både Johan og Olaf hadde plass som lastearbeidere på Salsbruket i mange år og de de også som fiskere. Borghild bygde hus på Lund og flyttet dit først på 1970-tallet. Oddvika ble så overtatt av Brynhild og Jakob Sverdrup (hun er Embjørgs og Johans datter). Fra 2018 er Oddvika, bnr. 6 og 7, eid av Olafs oldebarn; Brynhild Sverdrups barn, Jon Ulrik og Kristian Sverdrup med en ideell halvdel hver.Bilder:OddvikaOppdatert 14.07.2020 Htg