Gnr. 354 (17, 54), bnr. 42 - Forsamlingshuset (Lund grendehus BA)


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

0,6 da


Skytterhuset, forsamlingshuset, grendehuset eller bare «opp i huset» er betegnelser som er blitt brukt om denne bygningen opp gjennom tidene.


Den delen av huset som i dag utgjør storsalen ble satt opp av tidligere Lund skytterlag i 1916. Innvielsesfesten ble holdt høsten 1916. Senere ble det bygd på med kjøkken og lillesal (1950-tallet) og til slutt med scene, toaletter og legerom (1970-tallet). Det ble holdt 10-kronersrulling til inntekt for utbyggingen i 1974.


I 1928-1929 ble det holdt framhaldsskole i forsamlingshuset på Lund ved lærer Halvdan Svenning.


Hvert år blir bl.a. 17. mai-feiringen gjennomført i grendehuset (unntatt i 2020 da arrangementet ble avlyst p.g.a. corona-epidemien.


Lund Grendehus BA ble i sin nåværende form stiftet 21.02.1988. 


Andels- og representantfordeling:


Lund Grendehus BA, 13 andeler, 6 representanter

Lund Sanitetsforening, 40 andeler, 4 representanter

Lund idrettslag, 30 andeler, 3 representanter

Lund Hornmusikklag, 15 andeler, 2 representanter

Lund grendelag, 5 andeler, 2 representanterBilder:

Forsamlingshuset midt på postkortet, 1960-tallet. Foto: Rørvik Foto, v/Bjørn Kalvik.Storsalen pyntet til fest i 1963.Oppdatert 16.07.2020 Htg