Gnr. 354 (17, 54), bnr. 32 - Lundaunet (Aunet Vestre)


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal: 

218 da


Gårdens folk:

I 1854 kom Lars Larsen flyttende fra Skrøyvstad til Lundaunet.  Lars Larsen Lundaunet

f. 1792, Holia, Beitstad, d. 25.12.1876, Lundaunet

g. xx.xx.1816 m. Peternella Haldorsdtr. Rostadaunet, f. 1794, d. 01.03.1868, Lundaunet


Lars' foreldre: Lars Olsen Hammer, f. 1758, Beitstad, d. 1792, Stamnes, Beitstad og h. Anne Pedersdtr. Holden, f. 1762, Beitstad, d. xx.xx.xxxx


Peternellas foreldre: Haldor Sivertsen Rostadaunet, f. xxxx, d. xxxx og h. Beret Størkersdtr., f. xxxx, d. xxxx


Barn:

1.    Lornts, f. 25.03.1818, Jønnum, Solberg, Beitstad, overtok gårdsdriften

2.    Hans Kristian, f. 14.12.1822, Sandnes, Nærøy, bosatt Holand (Nærøy), Sørlia ved Årfor (Foldereid) og Mo i Fosnes

3.    Anna Bergitte, f. 11.03.1825, Lillevea, Nærøy

4.    Peder Kristian, f. 30.04.1828, Aunet, Skage, Overhalla, bruker av Ørnvika og Knorromoen

5.    Sofie Margrethe, f. 20.05.1831, Vetterhus, Sævik, bosatt Hamland, Nærøy

6.    Sivert Andreas, f. 26.12.1834, Skrøvstad, Fosnes, bruker av Engesnes under Lilleval, Nærøy


Han var utlært smed fra Moraverken i Sverige. Han søkte bl.a.  markedsplassene på Mælen i Overhalla og Nærøyberget i Nærøy. Han flyttet derfor ofte. Han var muligens den fineste eggsmeden i Namdalen på den tiden. Han lagde bl.a. ploger, med ås og styrearmer av tre. Som smed ble det sannsynligvis lite tid til gårdsdrift og det var nok sønnen Lornts som var den egentlige gårdbrukeren.Lornts Larsen Lundaunet

f. 25.03.1818, Jønnum, Solberg, Beitstad, d. 27.12.1902, Lundaunet

g. 01.05.1849 m. Peternella Hanstr. Finnestrand, f. 14.01.1821, Finnestrand, d. 28.01.1901, Lundaunet


Ingen barn i ekteskapet, men de hadde fosterdatteren Pauline Serine Hansdtr, f. 23.01.1855, Holand, Nærøy.


Albert Collett kjøpte Lundaunet i 1877 og etter at Lornts Larsen sa fra seg bygselen fram mot århundreskiftet ble høyet på gården i en del år presset og brukt til hestefor i Firma Albert Collets skogsdrifter. Etter hvert fikk Ola Aunet, som fra før brukte den austre parten, ta hele Lundaunet i bruk som en gård.


I 1937 solgte Albert Collett «Aunet Vestre» til Peder Storøy.Peder Storøy

f. 15.02.1911, Salsbruket, d. 19.03.1971, Namsos

g. 08.05.1936 m. Anne Margrethe Lundaunet, f. 09.12.1915, Lundaunet


Peders foreldre: Lornts Peter Angel Storøy, f. 20.07.1881, d. 17.01.1963 og 1. h. Anne Jakobie Lorntsdtr. Bårdslien, f. 14.08.1886, d. 04.12.1924


Anne Margrethes foreldre: Anton Magnus Olsen Lundaunet, 

f. 04.03.1873, Lundaunet, d. 28.08.1934, Lundaunet

og h. Anna Elisabeth Olsdtr. Halsen, f. 02.02.1884, Lund, d. 

05.06.1955, Lundaunet


Barn:

1.    Ola, f. 1936, g. m. Ruth Tronvik, bosatt Namsos

2.    Anne-Lena, f. 1942, g. m. Arnold Hongbarstad, bosatt Brønnøy

3.    Eli, f. 1945, g. m. Magne Johansen, bosatt Salsbruket

4.    Per Arve, f. 1954, bosatt Namsos


Familien flyttet til Salsbruket i 1950 og senere til Namsos.

I 1964 solgte Peder Storøy bnr. 32 til Marianne Letvik. Hun bodde som enke med barna i Fjøsvika under Haraneset og flyttet derfra til Lundaunet i 1962.Marianne Katrine Letvik

f. 16.09.1910, Haranes, Lund, d. 09.08.2005, Lundaunet

g xx.xx.1941 m. Arthur Johannes Jensen Letvik, f. 03.02.1899, Letvika, Jøa, Fosnes, d. 18.07.1946, Fjøsvika, Haraneset


Mariannes foreldre: Oluf Bernhof Olsen Lundaunet (Haranes), f. 12.03.1867, Lundaunet, d. 09.04.1942, Haranes, Lund og h. Fredrikke Marie Ellingsdtr. f. 08.06.1870, d. 26.07.1937, Haranes, Lund


Arthurs foreldre: Jens Tønder Mikalsen Letvik, f. 11.11.1862, Jøa, Fosnes, d. 08.03.1953, Jøa, Fosnes og h. Bolette Margrethe Pedersdtr. Eiden, f. 26.02.1868, d. 12.04.1958


Barn:

1.    Anne Marie Letvik, f. 15.02.1942, d. 15.02.1942

2.    Jens Berdon Letvik, f. 1944, g. m. Aud Elisabeth Flosand, f. 1954, ekteskapet oppløst, senere bosatt Sandnessjøen

3.    Arthur Johannes Letvik, f. 1946, ugift, bosatt Lundaunet


Familien var bosatt i Fjøsvika under Haraneset, fram til 1962, da flyttet enken Marianne med sine to sønner 

til Lundaunet, bnr. 32.


Arthur Letvik overtok eiendommen i 1981.
Oppdatert 15.07.2020 Htg