Gnr. 354 (17, 54), bnr. 23 (tidligere under bnr. 9) - Dyrvika


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal: 

182 da 


Gårdens folk: 

I 1861 fikk Henrik Andorsen festeseddel på et udyrket jordstykke på Liabogen, kalt Dyrvika. 


Henrik Andorsen f. 19.02.1809, d. 25.12.1891 

g. 1. g. m. Anne Taraldsdtr. Lye, f. 1803, d. 25.11.1839 

g. 2. g. 07.05.1843 m. Elen Marie Olsdtr. Hommelvik, f. 24.12.1815, Hommelvika, Kolvereid, d. 30.06.1891 


Henriks foreldre: Andor Roaldsen, Inderøy og pike Abigael Olsdtr. Nubdal, f. ca. 1771, d. xx.xx.1853 


Annes foreldre: Tarald Pedersen Lye og h. 


Elens foreldre: Ole Jørgensen Hommelvik, f. 1775, Snåsa, d. 07.05.1823 og h. Helene Evensdtr., f. 1785, Lundaunet, d. 10.04.1857 


Før ekteskapet hadde Anne Taraldsdtr. Lye følgende barn med Kasper Salamonsen Skrøyvstad: 


1.    Mathias, f. 17.01.1826, Lye 

2.    Maria, f. 18.01.1826 (tvilling), Lye 


Barn i 1. ekteskap: 

3.    Anders, f. 08.12.1830, Synnesmoen, g. m. Elisabeth Andersdtr. Mulstad, bosatt Stadsøya 

4.    Abel, f. 17.02.1833, g. m. Valentin Zakkariassen, bosatt Litj-Purkvika 

5.    Peter, f. 13.05.1839, g. m. Siri Ovidia Iversdtr. Dyrnes, bosatt Nærøy 


Før ekteskapet hadde pike Elen Marie Olsdtr. et barn med dreng Mathias Thoresen Heimdahl: 

6.    Ovidia Marie, f. 10.10.1837, Rønningen, Fosnes 


Barn i 2. ekteskap: 

7.    Hartvik Andreas, f. 23.09.1855, d. 28.01.1924 

8.    Hågen Edvard, f. 21.03.1857, g. m. Ingeborg Oline Pedersdtr. Lian, bosatt Liastøa (gnr. 16 (53), bnr. 2 


I 1874 kjøpte Brede Møinichen Båtsvika og Dyrvika av P. J. Sverdrup og medeiere. Bygselfolkene fikk likevel som avtalt sitte på bygselen til sin død (1891). 


Så ble Dyrvika liggende øde noen år og Brede brukte det som slåtteteig til ca. 1903. Da overtok sønnen Bendik Bredesen rommet som sin  eiendom. Nytt våningshus ble bygd i 1903 og bruket ble igjen bebodd. 


Bendik Kornelius Bredesen Møinichen 

f. 09.07.1877, Haranes, d. 22.01.1910, Dyrvika 

g. 10.11.1899 m. Elen Anna Larsdtr. Dufved, f. 31.08.1872, Purkvika, d. 29.12.1956 


Bendiks foreldre: Brede Johannessen Møinichen, f. 15.07.1837, Haranes, d.24.12.1921, Båtsvika og h. Karen Johanne Pedersdtr., f. 16.10.1848, Fosnes, d. 26.07.1941 


Elens foreldre: Lars Nilsen Dufved, f. 12.03.1847, Sundswallen, Åre, Sverige, d. 25.01.1889 (druknet på Folla ved kullseiling), Purkvika, Lund og h. Anne Elisabet Eliasdtr. Laugen, f. 18.07.1853, Lilleval, Nærøy, d. 01.07.1896, Purkvika 


Barn: 

1.    Ludvik, f. 13.05.1900, eier og bruker av Dyrvika 

2.    Sigurd Anker, f. 16.03.1903, d. 26.06.1950, ugift


Etter Bendiks død i 1910 beholdt enken Elen Anna Dyrvika fram til 1916, da solgte hun til broren Olaf Larsen fra Purkvika. 


I 1921 kjøpte brødrene Olaf og Johan Larsen Oddvika og Andersvika og flyttet dit. Olaf solgte derfor til Ludvik Dyrvik, som da hadde blitt voksen. 


Ludvik Dyrvik f. 13.05.1900, Båtsvika, d. 08.02.1979, Lund 

g. 05.10.1935 m. Ragna Guntvedt, f. 21.03.1902, Lund, d. 09.07.1986, Lund 


Ragnas foreldre: Helge Thorkelsen Guntvedt, f. 28.04.1852, Jondal, Strandebarm, Hordaland, d. 09.02.1930, Lund og 2. h. Aletta Margrethe Antonsdtr. Kvernvik, f. 05.07.1866, Kvernvika, Fosnes, d. 24.12.1955, Lund 


Ragnas barn før ekteskapet med Aslak Lund, f. 09.09.1901, d. 09.01.1991: 

1.    Aud Helene, f. 15.02.1925, g. m. Arne Løkken, bosatt Furnes Aslaks foreldre: Johan Edvard Alexandersen Lund, f. 03.12.1871, d. 12.09.1940 og h. Marianne Pedersdtr. Eiden, f. 10.05.1872, d. 28.03.1949 


Ragna og Ludviks barn: 

2.    Ella Beate, f. 30.10.1936, g. m. Odd Fosseng, bosatt Eia, Strømmen og Salsbruket 


Ludvig arbeidet bl.a. som lastearbeider på Salsbruket. På sine eldre dager bygde de seg hus like ved skolen på Lund og flyttet dit. I dag eies Dyrvika, av Ella Fossengs barnebarn; Andreas Fosseng Johnsen, f. 1985.Bilder:Dyrvika
Oppdatert 14.07.2020 Htg