Gnr. 354 (18, 55), bnr. 14, fnr. 48 - Setereldhuset på Lundasetran (Båtstøa)
LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

0,0 da


Setereldhus

Matrikkelenheten ble opprettet i 1999, ikke tinglyst festekontrakt og ingen hjemmelshaver registrert


Oppdatert 04.09.2020 Htg