Gnr. 354 (17, 54), bnr. 101 - Næringseiendom Rense- og miljøteknikk AS


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

0,4 da


Næringseiendom

Denne matrikkelenheten ble opprett i 2017, utskilt fra bnr. 17, og gitt bnr. 101 til festetomt for et næringsbygg til Rense- og miljøteknikk AS. Rense- og miljøteknikk står som rettighetshaver til festerett. Tomta er i dag bebygd.
Oppdatert 19.07.2020 Htg